Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiết 1)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019 - 2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Câu chủ động bị động
Bài tập tự luyện: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Đáp án bài tập tự luyện: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động