Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8: Cách làm văn biểu cảm vể tác phẩm văn học (chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019 - 2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 07/07/2020

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Cách làm văn biểu cảm
Bài tập tự luyện: Cách làm bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học
Đáp án bài tập tự luyện: Cách làm bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học