Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 288 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Đáp án bài tập tự luyện: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Đáp án bài tập tự luyện: Thêm trạng ngữ cho câu