Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 9: Từ đồng nghĩa

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019 - 2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 07/07/2020

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Từ đồng nghĩa và các loại từ đồng nghĩa
2. Sử dụng và luyện tập
Bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa
Bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa - Từ trái nghĩa
Đáp án bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa
Đáp án bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa - Từ trái nghĩa