Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 9: Từ đồng nghĩa

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019 - 2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 07/07/2020

Giáo viên: Lê Hạnh ,
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Từ đồng nghĩa và các loại từ đồng nghĩa
2. Sử dụng và luyện tập
Bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa
Bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa - Từ trái nghĩa
Đáp án bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa
Đáp án bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa - Từ trái nghĩa