Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 1 - VĂN BẢN: VĂN HỌC DÂN GIAN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019 - 2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 06/06/2020

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Ca dao- dân ca- Những câu hát về tình cảm gia đình
Đã phát hành
Ca dao dân ca về gia đình
Bài tập tự luyện: Những câu hát về tình cảm gia đình
Đáp án bài tập tự luyện: Những câu hát về tình cảm gia đình
— Bài 2: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
Đã phát hành
Câu hát về tinh yêu
Bài tập tự luyện: Những câu hát về tình yêu quê hương
Đáp án bài tập tự luyện: Những câu hát về tình yêu quê hương
— Bài 3: Những câu hát than thân
Đã phát hành
Câu hát than thân
Bài tập tự luyện: Ca dao than thân, châm biếm
Đáp án bài tập tự luyện: Ca dao than thân, châm biếm
— Bài 4: Những câu hát châm biếm
Đã phát hành
Bài ca dao số 1
Bài ca dao số 2
Bài tập tự luyện: Ca dao than thân, châm biếm
Đáp án bài tập tự luyện: Những câu hát châm biếm
Đáp án bài tập tự luyện: Ca dao than thân, châm biếm
Bài tập tự luyện: Những câu hát trâm biếm
— Bài 5: Khái quát về tục ngữ Việt Nam
Đã phát hành
Kiến thức cơ bản
Các dạng bài
— Bài 6: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động, sản xuất
Đã phát hành
Tục ngữ thiên nhiên
Bài tập tự luyện: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động, sản xuất
Đáp án bài tập tự luyện: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động, sản xuất
— Bài 7: Tục ngữ về con người và xã hội
Đã phát hành
Đọc tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Tục ngữ về con người và xã hội
Đáp án bài tập tự luyện: Tục ngữ về con người và xã hội