Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 10 - TIẾNG VIỆT: CÂU VÀ BIẾN ĐỐI CÂU

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019 - 2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 07/07/2020

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Câu rút gọn
Đã phát hành
1. Thế nào là rút gọn câu
2. Cách dùng và luyện tập
Bài tập tự luyện: Câu rút gọn
Đáp án bài tập tự luyện: Câu rút gọn
— Bài 2: Câu đặc biệt
Đã phát hành
1. Câu đặc biệt
Bài tập tự luyện: Câu đặc biệt
Đáp án bài tập tự luyện: Câu đặc biệt
— Bài 3: Thêm trạng ngữ cho câu (tiết 1)
Đã phát hành
1. Đặc điểm của trạng ngữ
Bài tập tự luyện: Thêm trạng ngữ cho câu
Đáp án bài tập tự luyện: Thêm trạng ngữ cho câu
— Bài 4: Thêm trạng ngữ cho câu (tiết 2)
Đã phát hành
1. Công dụng và luyện tập
Bài tập tự luyện: Thêm trạng ngữ cho câu
— Bài 5: Dùng cụm C-V để mở rộng câu
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện: Dùng cụm C-V để mở rộng câu
Đáp án bài tập tự luyện: Dùng cụm C-V để mở rộng câu
— Bài 6: Luyện tập dùng cụm C-V để mở rộng câu
Đã ngừng
1. Ôn tập và luyện tập
Bài tập tự luyện: Luyện tập dùng cum C-V để mở rộng câu
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập dùng cum C-V để mở rộng câu
— Bài 7: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiết 1)
Đã ngừng
1. Câu chủ động bị động
Bài tập tự luyện: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Đáp án bài tập tự luyện: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
— Bài 8: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiết 2)
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Đáp án bài tập tự luyện: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Đáp án bài tập tự luyện: Thêm trạng ngữ cho câu