Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 12: LÀM VĂN, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM VĂN.

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Bố cục trong văn bản
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện: Bố cục trong văn bản
Bài tập tự luyện: Bố cục, mạnh lạc trong văn bản
Đáp án bài tập tự luyện: Bố cục trong văn bản
Đáp án bài tập tự luyện: Bố cục, mạnh lạc trong văn bản
— Bài 2: Liên kết trong văn bản
Đã phát hành
1. Liên kết trong văn bản
Bài tập tự luyện: Liên kết trong văn bản
Đáp án bài tập tự luyện: Liên kết trong văn bản
— Bài 3: Mạch lạc trong văn bản
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện: Bố cục, mạnh lạc trong văn bản
Đáp án bài tập tự luyện: Bố cục, mạnh lạc trong văn bản
— Bài 4: Quá trình tạo lập trong văn bản
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện: Qúa trình tạo lập văn bản
Đáp án bài tập tự luyện: Qúa trình tạo lập văn bản
— Bài 5: Luyện tập tạo lập văn bản
Đã phát hành
1. Ôn tập kiến thức
2. Luyện đề
Bài tập tự luyện: Luyện tập tạo lập văn bản
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập tạo lập văn bản