Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 13 - LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 288 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tìm hiểu chung
Bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
— Bài 2: Đặc điểm văn bản biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Đặc điểm của văn biểu cảm
Bài tập tự luyện: Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện: Đặc điểm của văn bản biểu cảm
— Bài 3: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Đề văn và cách làm
Bài tập tự luyện: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
— Bài 4: Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Luyện tập
Bài tập tự luyện: Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm
— Bài 5: Cách lập ý của bài văn biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Cách lập ý của bài văn biểu cảm
Bài tập tự luyện: Cách lập ý trong bài văn biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện: Cách lập ý trong bài văn biểu cảm
— Bài 6: Luyện nói văn biểu cảm về sự vật, con người
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Luyện nói văn biểu cảm về sự vật, con người
Bài tập tự luyện: Luyện nói văn biểu cảm về sự vật và con người
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói văn biểu cảm về sự vật và con người
— Bài 7: Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm
Bài tập tự luyện: Các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện: Các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm
— Bài 8: Cách làm văn biểu cảm vể tác phẩm văn học (chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Cách làm văn biểu cảm
Bài tập tự luyện: Cách làm bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học
Đáp án bài tập tự luyện: Cách làm bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học
— Bài 9: Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Luyện nói phát biểu cảm nghĩ
Bài tập tự luyện: Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học
— Bài 10: Ôn tập văn biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập
Bài tập tự luyện: Ôn tập tập văn biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện: Ôn tập tập văn biểu cảm