Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 13 - LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019 - 2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 07/07/2020

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung
Bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
— Bài 2: Đặc điểm văn bản biểu cảm
Đã phát hành
1. Đặc điểm của văn biểu cảm
Bài tập tự luyện: Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện: Đặc điểm của văn bản biểu cảm
— Bài 3: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Đã phát hành
1. Đề văn và cách làm
Bài tập tự luyện: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
— Bài 4: Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm
Đã phát hành
1. Luyện tập
Bài tập tự luyện: Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm
— Bài 5: Cách lập ý của bài văn biểu cảm
Đã phát hành
1. Cách lập ý của bài văn biểu cảm
Bài tập tự luyện: Cách lập ý trong bài văn biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện: Cách lập ý trong bài văn biểu cảm
— Bài 6: Luyện nói văn biểu cảm về sự vật, con người
Đã phát hành
1. Luyện nói văn biểu cảm về sự vật, con người
Bài tập tự luyện: Luyện nói văn biểu cảm về sự vật và con người
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói văn biểu cảm về sự vật và con người
— Bài 7: Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm
Đã phát hành
1. Tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm
Bài tập tự luyện: Các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện: Các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm
— Bài 8: Cách làm văn biểu cảm vể tác phẩm văn học (chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy)
Đã phát hành
1. Cách làm văn biểu cảm
Bài tập tự luyện: Cách làm bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học
Đáp án bài tập tự luyện: Cách làm bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học
— Bài 9: Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
Đã phát hành
1. Luyện nói phát biểu cảm nghĩ
Bài tập tự luyện: Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học
— Bài 10: Ôn tập văn biểu cảm
Đã phát hành
1. Ôn tập
Bài tập tự luyện: Ôn tập tập văn biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện: Ôn tập tập văn biểu cảm