Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 14 - LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Đã phát hành
Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về văn nghị luận
— Bài 2: Đặc điểm của văn bản nghị luận
Đã phát hành
Đặc điểm của văn nghị luận
Bài tập tự luyện: Đặc điểm của văn bản nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện: Đặc điểm của văn bản nghị luận
— Bài 3: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
Đã phát hành
1. Tìm hiểu đề văn nghị luận
2. Lập ý và luyện tập
Bài tập tự luyện: Đề văn nghị luận và cách lập ý trong văn nghị luận
3. Bài tập tự luyện Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện: Đề văn nghị luận và cách lập ý trong văn nghị luận
4. Đáp án bài tập tự luyện Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
— Bài 4: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
Đã phát hành
1. Bố cục và phương pháp
Bài tập tự luyện: Bố cục và phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện: Bố cục và phương pháp lập luận trong văn nghị luận
2. Bài tập tự luyện về Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
3. Đáp án bài tập tự luyện về Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
— Bài 5: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Đã phát hành
1. Luyện tập về phương pháp lập luận
Bài tập tự luyện: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
— Bài 6: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung
Bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Đáp án bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
— Bài 7: Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Đã phát hành
1. Ôn tập
2. Cách làm
Bài tập tự luyện: Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Đáp án bài tập tự luyện: Cách làm bài văn lập luận chứng minh
— Bài 8: Luyện tập lập luận chứng minh
Đã phát hành
1. Các bước làm và đề 1
2. Đề 2 và 3
Bài tập tự luyện: Luyện tập lập luận chứng minh
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập lập luận chứng minh
— Bài 9: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
Đã phát hành
1. Ôn tập kiến thức cơ bản
2. Các đề văn luyện tập
Bài tập tự luyện: Luyện tập viết đoạn văn lập luận chứng minh
3. Bài tập tự luyện về Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập viết đoạn văn lập luận chứng minh
4. Đáp án bài tập tự luyện về Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
— Bài 10: Tìm hiểu chung về lập luận giải thích
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
Bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
Đáp án bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
— Bài 11: Cách làm bài văn lập luận giải thích
Đã phát hành
1. Cách làm bài
Bài tập tự luyện: Cách làm bài văn nghị luận giải thích
Đáp án bài tập tự luyện: Cách làm bài văn nghị luận giải thích
— Bài 12: Luyện tập lập luận giải thích
Đã phát hành
1. Ôn tập
2. Lưu ý và luyện tập
— Bài 13: Luyện nói bài văn giải thích một vấn đề
Đã phát hành
1. Luyện nói
Bài tập tự luyện: Luyện nói làm bài văn giải thích một vấn đề
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói làm bài văn giải thích một vấn đề