Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 14 - LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 288 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: , Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Đã phát hành
Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về văn nghị luận
— Bài 2: Đặc điểm của văn bản nghị luận
Đã phát hành
Đặc điểm của văn nghị luận
Bài tập tự luyện: Đặc điểm của văn bản nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện: Đặc điểm của văn bản nghị luận
— Bài 3: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
Đã phát hành
1. Tìm hiểu đề văn nghị luận
2. Lập ý và luyện tập
Bài tập tự luyện: Đề văn nghị luận và cách lập ý trong văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện: Đề văn nghị luận và cách lập ý trong văn nghị luận
— Bài 4: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
Đã phát hành
1. Bố cục và phương pháp
Bài tập tự luyện: Bố cục và phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện: Bố cục và phương pháp lập luận trong văn nghị luận
— Bài 5: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Đã phát hành
1. Luyện tập về phương pháp lập luận
Bài tập tự luyện: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
— Bài 6: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung
Bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Đáp án bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
— Bài 7: Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Đã phát hành
1. Ôn tập
2. Cách làm
Bài tập tự luyện: Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Đáp án bài tập tự luyện: Cách làm bài văn lập luận chứng minh
— Bài 8: Luyện tập lập luận chứng minh
Đã phát hành
1. Các bước làm và đề 1
2. Đề 2 và 3
Bài tập tự luyện: Luyện tập lập luận chứng minh
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập lập luận chứng minh
— Bài 9: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
Đã phát hành
1. Ôn tập kiến thức cơ bản
2. Các đề văn luyện tập
Bài tập tự luyện: Luyện tập viết đoạn văn lập luận chứng minh
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập viết đoạn văn lập luận chứng minh
— Bài 10: Tìm hiểu chung về lập luận giải thích
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
Bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
Đáp án bài tập tự luyện: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
— Bài 11: Cách làm bài văn lập luận giải thích
Đã phát hành
1. Cách làm bài
Bài tập tự luyện: Cách làm bài văn nghị luận giải thích
Đáp án bài tập tự luyện: Cách làm bài văn nghị luận giải thích
— Bài 12: Luyện tập lập luận giải thích
Đã phát hành
1. Ôn tập
2. Lưu ý và luyện tập
— Bài 13: Luyện nói bài văn giải thích một vấn đề
Đã phát hành
1. Luyện nói
Bài tập tự luyện: Luyện nói làm bài văn giải thích một vấn đề
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói làm bài văn giải thích một vấn đề