Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 2 - VĂN BẢN: THƠ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019 - 2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 16/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Sông núi nước Nam
Đã phát hành
Tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Sông núi nước Nam
Đáp án bài tập tự luyện: Sông núi nước Nam
— Bài 2: Phò giá về kinh
Đã phát hành
Tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Tổng kết
Bài tập tự luyện: Phò giá về kinh
Đáp án bài tập tự luyện: Phò giá về kinh
— Bài 3: Bánh trôi nước
Đã phát hành
Bánh trôi nước
Bài tập tự luyện: Bánh trôi nước
Đáp án bài tập tự luyện: Bánh trôi nước
— Bài 4: Qua Đèo Ngang
Đã phát hành
Tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Qua đèo ngang
Đáp án bài tập tự luyện: Qua đèo ngang
— Bài 5: Bạn đến chơi nhà
Đã phát hành
Tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Bạn đến chơi nhà
Đáp án bài tập tự luyện: Bạn đến chơi nhà