Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 3 - VĂN BẢN: THƠ ĐƯỜNG

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019 - 2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2020

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tĩnh dạ tứ
Đã phát hành
Tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Tĩnh dạ tứ
Đáp án bài tập tự luyện: Tĩnh dạ tứ
— Bài 2: Hồi hương ngẫu thư
Đã phát hành
Tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Luyện tập