Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 5 - VĂN BẢN: TRUYỆN KÍ VIỆT NAM 1900-1945

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019 - 2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 07/07/2020

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Một thứ quà của lúa non: Cốm
Đã phát hành
Văn bản
Bài tập tự luyện: Một thứ quà của lúa cốm
Đáp án bài tập tự luyện: Một thứ quà của lúa cốm
— Bài 2: Mùa xuân của tôi
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Cảm nghĩ mùa xuân
Cảnh sắc riêng miền Bắc
Bài tập tự luyện: Mùa xuân của tôi
Đáp án bài tập tự luyện: Mùa xuân của tôi
— Bài 3: Sống chết mặc bay
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Sống chết mặc bay
Đáp án bài tập tự luyện: Sống chết mặc bay