Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 5 - VĂN BẢN: TRUYỆN KÍ VIỆT NAM 1900-1945

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 288 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Một thứ quà của lúa non: Cốm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Văn bản
Bài tập tự luyện: Một thứ quà của lúa cốm
Đáp án bài tập tự luyện: Một thứ quà của lúa cốm
— Bài 2: Mùa xuân của tôi
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Giới thiệu chung
Cảm nghĩ mùa xuân
Cảnh sắc riêng miền Bắc
Bài tập tự luyện: Mùa xuân của tôi
Đáp án bài tập tự luyện: Mùa xuân của tôi
— Bài 3: Sống chết mặc bay
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Sống chết mặc bay
Đáp án bài tập tự luyện: Sống chết mặc bay