Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 6 - VĂN BẢN: NGHỊ LUẬN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Tình thần yêu nước của nhân dân ta
Đáp án bài tập tự luyện: Tình thần yêu nước của nhân dân ta
— Bài 2: Đức tính giản dị của Bác Hồ
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Đức tính giản dị của Bác Hồ
Đáp án bài tập tự luyện: Đức tính giản dị của Bác Hồ
— Bài 3: Ý nghĩa văn chương
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Ý nghĩa văn chương
Đáp án bài tập tự luyện: Ý nghĩa văn chương