Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 7 - VĂN BẢN: VĂN BẢN NHẬT DỤNG

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Cổng trường mở ra
Đã phát hành
Cổng trường mở ra
Bài tập tự luyện: Cổng trường mở ra
Đáp án bài tập tự luyện: Cổng trường mở ra
— Bài 2: Mẹ tôi
Đã phát hành
Mẹ tôi
Bài tập tự luyện: Mẹ tôi
Đáp án bài tập tự luyện: Mẹ tôi
— Bài 3: Cuộc chia tay của những con búp bê
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Cuộc chia tay thứ 1
Cuộc chia tay thứ 2 3
Bài tập tự luyện: Cuộc chia tay của những con búp bê
Đáp án bài tập tự luyện: Cuộc chia tay của những con búp bê
— Bài 4: Ca Huế trên sông Hương
Đã phát hành
1. Ca Huế trên sông Hương
Bài tập tự luyện: Ca Huế trên sông Hương
Đáp án bài tập tự luyện: Ca Huế trên sông Hương