Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 8 - TIẾNG VIỆT: TỪ VÀ CỤM TỪ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Từ ghép
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện: Từ ghép
Đáp án bài tập tự luyện: Từ ghép
— Bài 2: Từ láy
Đã phát hành
Lý thuyết
Luyện tập
Bài tập tự luyện: Từ láy
Đáp án bài tập tự luyện: Từ láy
— Bài 3: Từ Hán Việt (tiết 1)
Đã phát hành
Đơn vị cấu tạo
Từ ghép Hán Việt
Bài tập tự luyện: Từ Hán Việt
Đáp án bài tập tự luyện: Từ Hán Việt
— Bài 4: Từ Hán Việt (tiết 2)
Đã phát hành
Từ Hán Việt
Bài tập tự luyện: Từ Hán Việt
Đáp án bài tập tự luyện: Từ Hán Việt
— Bài 5: Đại từ
Đã phát hành
Lý thuyết
Luyện tập
Bài tập tự luyện: Đại từ
Đáp án bài tập tự luyện: Đại từ
— Bài 6: Quan hệ từ
Đã phát hành
Quan hệ từ
Bài tập tự luyện: Quan hệ từ
Đáp án bài tập tự luyện: Quan hệ từ
— Bài 7: Chữa lỗi quan hệ từ
Đã phát hành
Lý thuyết
Luyện tập
Bài tập tự luyện: Chữa lỗi về quan hệ từ
Đáp án bài tập tự luyện: Chữa lỗi về quan hệ từ
— Bài 8: Từ đồng âm
Đã phát hành
1. Từ đồng âm
Bài tập tự luyện: Từ đồng âm
Đáp án bài tập tự luyện: Từ đồng âm
— Bài 9: Từ đồng nghĩa
Đã phát hành
1. Từ đồng nghĩa và các loại từ đồng nghĩa
2. Sử dụng và luyện tập
Bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa
Bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa - Từ trái nghĩa
Đáp án bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa
Đáp án bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa - Từ trái nghĩa
— Bài 10: Từ trái nghĩa
Đã phát hành
1. Từ trái nghĩa
Bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa - Từ trái nghĩa
Đáp án bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa - Từ trái nghĩa
— Bài 11: Chuẩn mực sử dụng từ
Đã phát hành
1. Chuẩn mực sử dụng từ
Bài tập tự luyện: Chuẩn mực sử dụng từ
Đáp án bài tập tự luyện: Chuẩn mực sử dụng từ
— Bài 12: Luyện tập chuẩn mực sử dụng từ
Đã phát hành
1. Luyện tập
Bài tập tự luyện: Luyện tập sử dụng từ
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập sử dụng từ
— Bài 13: Thành ngữ
Đã phát hành
1. Thế nào là thành ngữ?
2. Cách sử dụng và luyện tập
Bài tập tự luyện: Thành ngữ
Đáp án bài tập tự luyện: Thành ngữ