Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Tức cảnh Pác Bó

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 101 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Tức cảnh Pác Bó
Đáp án bài tập tự luyện: Tức cảnh Pác Bó