Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bìa 13: Thuế máu (tiếp)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 101 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Chế độ lính tình nguyện
2. Kết quả của sự hi sinh và tổng kết