Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 2: TIẾNG VIỆT

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 62 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Câu nghi vấn (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
— Bài 2: Câu nghi vấn (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết và bài tập sgk
2. Chữa bài tập sgk
— Bài 3: Câu cầu khiến
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Câu cầu khiến
— Bài 4: Câu cảm thán
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Câu cảm thán
— Bài 5: Câu trần thuật
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 6: Câu phủ định
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 7: Hành động nói
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
— Bài 8: Hành động nói (tiếp)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Hành động nói
— Bài 9: Hội thoại
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 10: Hội thoại (tiếp)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2.Bài tập sgk
— Bài 11: Lựa chọn trật tự từ trong câu
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
— Bài 12: Lựa chọn trật tự từ trong câu (tiếp theo)
Đã phát hành
1. Chữa bài 1 đến 5 sgk trang 122
— Bài 13: Chữa lỗi diễn đạt
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Bài tập sgk
— Bài 14: Ôn tập tiếng việt
Giá: 15.000 đ
25/02/2018