Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 3: TẬP LÀM VĂN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 101 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Sửa đoạn văn thuyết minh
Bài tập tự luyện - Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Đáp án bài tập tự luyện - Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
— Bài 2: Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Thuyết minh về phương pháp cách làm
Bài tập tự luyện - Thuyết minh về một phương pháp làm
Đáp án bài tập tự luyện - Thuyết minh về một phương pháp làm
— Bài 3: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Thuyết minh về danh lam thắng cảnh
Bài tập tự luyện - Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
Đáp án bài tập tự luyện - Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
— Bài 4: Ôn tập về văn bản thuyết minh
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Ôn tập văn bản thuyết minh
Bài tập tự luyện - Ôn tập về văn bản thuyết minh
Đáp án bài tập tự luyện - Ôn tập về văn bản thuyết minh
— Bài 5: Ôn tập về luận điểm
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Ôn tập về luận điểm
Bài tập tự luyện - Ôn tập về luận điểm
Đáp án bài tập tự luyện - Ôn tập về luận điểm
— Bài 6: Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Bài tập tự luyện - Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Đáp án bài tập tự luyện - Viết đoạn văn trình bày luận điểm
— Bài 7: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
Đáp án bài tập tự luyện - Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
— Bài 8: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu yếu tố biểu cảm
Bài tập tự luyện - Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện - Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
— Bài 9: Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận
Bài tập tự luyện - Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện - Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận
— Bài 10: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm yếu tố tự sự và miệu tả
Bài tập tự luyện - Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện - Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
— Bài 11: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện - Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận