Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Hịch tướng sĩ (Tiết 1)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Tìm hiểu chung
1. Tìm hiểu chung
2. Nêu gương sáng và tội ác của giặc, nỗi lòng của chủ
2. Nêu gương sáng lịch sử và tội ác của giặc nỗi lòng của chủ
Bài tập tự luyện - Hịch tướng sĩ
Đáp án bài tập tự luyện - Hịch tướng sĩ