Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Bài tập tự luyện - Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự