Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Thuế máu (Tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh ,
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Chế độ lính tình nguyện
2. Kết quả của sự hi sinh và tổng kết
Bài tập tự luyện - Thuế máu
Đáp án bài tập tự luyện - Thuế máu