Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Tức nước vỡ bờ (Trích "Tắt đèn")

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2020- 2021) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 255 bài

Hết hạn ngày: 07/07/2022

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Giới thiệu chung
Cai lệ và lý trưởng
Chị Dậu
Bài tập tự luyện - Tức nước vỡ bờ
Đáp án bài tập tự luyện - Tức nước vỡ bờ