Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Tức nước vỡ bờ (Trích "Tắt đèn")

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Giới thiệu chung
Cai lệ và lý trưởng
Chị Dậu
Bài tập tự luyện - Tức nước vỡ bờ
Đáp án bài tập tự luyện - Tức nước vỡ bờ