Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 1 - VĂN BẢN: TRUYỆN VÀ KÍ VIỆT NAM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khái quát về truyện và kí VN 1930 - 1945
Đã phát hành
Những vấn dề chung
Cách học và dạng bài
— Bài 2: Tôi đi học
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Tôi đi học
Đáp án bài tập tự luyện - Tôi đi học
— Bài 3: Trong lòng mẹ (Trích "Những ngày thơ ấu")
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Hồng khi nói chuyện với cô
Hồng khi gặp mẹ
Bài tập tự luyện - Trong lòng mẹ
Đáp án bài tập tự luyện - Trong lòng mẹ
— Bài 4: Tức nước vỡ bờ (Trích "Tắt đèn")
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Cai lệ và lý trưởng
Chị Dậu
Bài tập tự luyện - Tức nước vỡ bờ
Đáp án bài tập tự luyện - Tức nước vỡ bờ
— Bài 5: Lão Hạc (Tiết 1)
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
Bài tập tự luyện - Lão Hạc
Đáp án bài tập tự luyện - Lão Hạc
— Bài 6: Lão Hạc (Tiết 2)
Đã phát hành
1. Lão Hạc và con chó
2. Lão Hạc và con trai
Bài tập tự luyện - Lão Hạc
Đáp án bài tập tự luyện - Lão Hạc
— Bài 7: Lão Hạc (Tiết 3)
Đã phát hành
1. Nhân vật ông giáo và tổng kết luyện tập
Bài tập tự luyện - Lão Hạc
Đáp án bài tập tự luyện - Lão Hạc
— Bài 8: Ôn tập truyện và kí Việt Nam
Đã phát hành
1. Ôn tập truyện và kí
Bài tập tự luyện - Ôn tập truyện và kí Việt Nam
Đáp án bài tập tự luyện - Ôn tập truyện và kí Việt Nam