Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 12 - TIẾNG VIỆT: CÂU

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Câu ghép (Tiết 1)
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 2: Câu ghép (Tiết 2)
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 3: Câu nghi vấn (Tiết 1)
Đã phát hành
1. Lý thuyết
— Bài 4: Câu nghi vấn (Tiết 2)
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
— Bài 5: Câu cầu khiến
Đã phát hành
1. Câu cầu khiến
— Bài 6: Câu cảm thán
Đã phát hành
1. Câu cảm thán
— Bài 7: Câu trần thuật
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 8: Câu phủ định
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 9: Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic)
Đã phát hành
1. Bài tập sgk