Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 14 - TIẾNG VIỆT: HỘI THOẠI VÀ HÀNH ĐỘNG NÓI

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Hội thoại (Tiết 1)
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 2: Hội thoại (Tiết 2)
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 3: Hành động nói (Tiết 1)
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
— Bài 4: Hành động nói (tiết 2)
Đã phát hành
1. Hành động nói