Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 15 - LÀM VĂN: KIẾN THỨ CHUNG VỀ VĂN BẢN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Đã phát hành
TÍnh thống nhất chủ đề
Bài tập tự luyện - Tính thống nhất của chủ đề văn bản
Đáp án bài tập tự luyện - Tính thống nhất của chủ đề văn bản
— Bài 2: Bố cục của văn bản
Đã phát hành
1. Bố cục của văn bản
Bài tập tự luyện - Bố cục của văn bản
Đáp án bài tập tự luyện - Bố cục của văn bản
— Bài 3: Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Đã phát hành
1. Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Bài tập tự luyện - Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Đáp án bài tập tự luyện - Xây dựng đoạn văn trong văn bản
— Bài 4: Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Đã phát hành
1. Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Đáp án bài tập tự luyện - Liên kết các đoạn trong văn bản
Bài tập tự luyện - Liên kết các đoạn trong văn bản