Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 16 - LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP YẾU TỐ MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tóm tắt văn bản tự sự
Đã phát hành
1. Tóm tắt văn bản tự sự
Bài tập tự luyện - Tóm tắt văn bản tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Tóm tắt văn bản tự sự
— Bài 2: Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
Đã phát hành
1. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Bài tập tự luyện - Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
— Bài 3: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Đã phát hành
1. Luyện tập viết đoạn văn
Bài tập tự luyện - Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện - Luyện tập viết đoạn văm tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
— Bài 4: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Đã phát hành
1. Lập dàn ý cho bài văn
Bài tập tự luyện - Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện - Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm