Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 17 – LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Bài tập tự luyện - Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Đáp án bài tập tự luyện - Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
— Bài 2: Phương pháp thuyết minh
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Phương pháp thuyết minh
Đáp án bài tập tự luyện - Phương pháp thuyết minh
— Bài 3: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
Đáp án bài tập tự luyện - Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
— Bài 4: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Sửa đoạn văn thuyết minh
Bài tập tự luyện - Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Đáp án bài tập tự luyện - Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
— Bài 5: Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng
Đã phát hành
1. Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng
Bài tập tự luyện - Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng
Đáp án bài tập tự luyện - Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng
— Bài 6: Thuyết minh về một thể loại văn học
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Thuyết minh về một thể loại văn học
Đáp án bài tập tự luyện - Thuyết minh về một thể loại văn học
— Bài 7: Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
Đã phát hành
1. Thuyết minh về phương pháp cách làm
Bài tập tự luyện - Thuyết minh về một phương pháp làm
Đáp án bài tập tự luyện - Thuyết minh về một phương pháp làm
— Bài 8: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
Đã phát hành
1. Thuyết minh về danh lam thắng cảnh
Bài tập tự luyện - Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
Đáp án bài tập tự luyện - Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
— Bài 9: Ôn tập về văn bản thuyết minh
Đã phát hành
1. Ôn tập văn bản thuyết minh
Bài tập tự luyện - Ôn tập về văn bản thuyết minh
Đáp án bài tập tự luyện - Ôn tập về văn bản thuyết minh