Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 18 – LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN (CÓ KẾT HỢP CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ, MIÊU TẢ, BIỂU CẢM)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Ôn tập về luận điểm
Đã phát hành
1. Ôn tập về luận điểm
Bài tập tự luyện - Ôn tập về luận điểm
Đáp án bài tập tự luyện - Ôn tập về luận điểm
— Bài 2: Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Đã phát hành
1. Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Bài tập tự luyện - Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Đáp án bài tập tự luyện - Viết đoạn văn trình bày luận điểm
— Bài 3: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
Đã phát hành
1. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
Đáp án bài tập tự luyện - Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
— Bài 4: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Đã phát hành
Bài tập tự luyện - Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện - Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
— Bài 5: Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
Đã phát hành
1. Tìm hiểu yếu tố biểu cảm
1. Đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận
Bài tập tự luyện - Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện - Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận
— Bài 6: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
Đã phát hành
1. Tìm yếu tố tự sự và miệu tả
Bài tập tự luyện - Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện - Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
— Bài 7: Luyện tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào văn nghị luận
Đã phát hành
1. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện - Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận