Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 2 - VĂN BẢN: VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khái quát các tác phẩm văn học nước ngoài
Đã phát hành
Những vấn đề chung
Yêu cầu kĩ năng
— Bài 2: Cô bé bán diêm
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Cô bé bán diêm
Đáp án bài tập tự luyện - Cô bé bán diêm
— Bài 3: Đánh nhau với cối xay gió
Đã phát hành
Đọc tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Đánh nhau với cối xay gió
Đáp án bài tập tự luyện - Đánh nhau với cối xay gió
— Bài 4: Chiếc lá cuối cùng
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Chiếc lá cuối cùng
Đáp án bài tập tự luyện - Chiếc lá cuối cùng
— Bài 5: Hai cây phong
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Hai cây phong
Đáp án bài tập tự luyện - Hai cây phong