Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 4 - VĂN BẢN: THƠ CA YÊU NƯỚC ĐẦU THẾ KỈ XX

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khái quát thơ ca yêu nước giai đoạn đầu thế kỉ XX
Đã phát hành
Khái quát thơ ca yêu nước
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
— Bài 2: Đập đá ở Côn Lôn
Đã phát hành
1. Đập đá ở Côn Lôn
Bài tập tự luyện - Đập đá ở Côn Lôn
Đáp án bài tập tự luyện - Đập đá ở Côn Lôn
— Bài 3: Muốn làm thằng Cuội
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Muốn làm thằng Cuội
Đáp án bài tập tự luyện - Muốn làm thằng Cuội