Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 5 - VĂN BẢN: VẺ ĐẸP CỦA MỘT SỐ VĂN BẢN THƠ MỚI

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Nhớ rừng
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Nhớ rừng
Đáp án bài tập tự luyện - Nhớ rừng
— Bài 2: Ông đồ (Tiết 1)
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung
Bài tập tự luyện - Ông đồ
Đáp án bài tập tự luyện - Ông đồ
— Bài 3: Ông đồ (Tiết 2)
Đã phát hành
1. Ông đồ thời hưng thịnh
2. Ông đồ thời suy tàn
Bài tập tự luyện - Ông đồ
Đáp án bài tập tự luyện - Ông đồ
— Bài 4: Quê hương
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Quê hương
Đáp án bài tập tự luyện - Quê hương