Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 6 - VĂN BẢN: THƠ CA CÁCH MẠNG

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khi con Tu hú
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Khi con tu hú
Đáp án bài tập tự luyện - Khi con tu hú
— Bài 2: Tức cảnh Pác Pó
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Tức cảnh Pác Pó
Bài tập tự luyện: Tức cảnh Pác Bó
Đáp án bài tập tự luyện - Tức cảnh Pác Pó
Đáp án bài tập tự luyện: Tức cảnh Pác Bó
— Bài 3: Ngắm trăng
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Ngắm trăng - Đi đường
Đáp án bài tập tự luyện - Ngắm trăng - Đi đường
— Bài 4: Đi đường
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Ngắm trăng - Đi đường
Đáp án bài tập tự luyện - Ngắm trăng - Đi đường