Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 7 - VĂN BẢN: VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Chiếu dời đô
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Chiếu dời đô
Đáp án bài tập tự luyện - Chiếu dời đô
— Bài 2: Hịch tướng sĩ (Tiết 1)
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung
1. Tìm hiểu chung
2. Nêu gương sáng và tội ác của giặc, nỗi lòng của chủ
2. Nêu gương sáng lịch sử và tội ác của giặc nỗi lòng của chủ
Bài tập tự luyện - Hịch tướng sĩ
Đáp án bài tập tự luyện - Hịch tướng sĩ
— Bài 3: Hịch tướng sĩ (Tiết 2)
Đã phát hành
1. Phân tích đúng sai và chủ trương mệnh lệnh
1. Phân tích đúng sai và chủ trương mệnh lệnh
Bài tập tự luyện - Hịch tướng sĩ
Đáp án bài tập tự luyện - Hịch tướng sĩ
— Bài 4: Nước Đại Việt ta
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Nước Đại Việt ta
Đáp án bài tập tự luyện - Nước Đại Việt ta
— Bài 5: Bàn về phép học
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Bàn luận về phép học
Bài tập tự luyện - Bàn về phép học
Đáp án bài tập tự luyện - Bàn về phép học
Đáp án bài tập tự luyện: Bàn luận về phép học