Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 8 - VĂN BẢN: VĂN BẢN NGHỊ LUẬN HIỆN ĐẠI

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Thuế máu (Tiết 1)
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung
2. Chiến tranh và người bản xứ
Bài tập tự luyện - Thuế máu
Đáp án bài tập tự luyện - Thuế máu
— Bài 2: Thuế máu (Tiết 2)
Đã phát hành
1. Chế độ lính tình nguyện
2. Kết quả của sự hi sinh và tổng kết
Bài tập tự luyện - Thuế máu
Đáp án bài tập tự luyện - Thuế máu
— Bài 3: Đi bộ ngao du
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Đi bộ ngao du
Đáp án bài tập tự luyện - Đi bộ ngao du