Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 9 - VĂN BẢN: KỊCH

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 257 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Ông Giuốc - đanh mặc lễ phục
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung và đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Ông Giuốc - đanh mặc lễ phục
Đáp án bài tập tự luyện - Ông Giuốc - đanh mặc lễ phục