Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA NGỮ VĂN LỚP 9 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ - CÔ NGUYỄN TUYẾT NHUNG


Ngữ Văn lớp 9 - Tài Liệu đề cương ôn tập - Đề Thi Học kì 1, học kì 2, hk1, hk2, tập 1, tập 2, cả năm

4.8 (11 Đánh giá)

Lượt xem: 7859

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung

Nhiều bạn luôn than thở rằng học Văn khó, học Văn dài, học Văn phải học thuộc, học Văn buồn ngủ;  bí từ không biết làm sao viết văn cho dài, làm sao bài viết chặt chẽ, hấp dẫn và thuyết phục người đọc… Tất cả những khó khăn và thách thức đó sẽ hoàn toàn tan biến khi các em học Văn và đồng hành sáng tạo với cô Nhung. 

(Bài giảng: Đồng Chí - Chính Hữu - Phân tích sức mạnh của tình đồng chí)

Phân phối chương trình Ngữ Văn lớp 9 tập 1, tập 2

Chuyên đề. Văn học trung đại: Chuyện người con gái Nam Xương; Hoàng Lê nhất thống chí; Truyện Kiều – Nguyễn Du; Chị em Thúy Kiều; Cảnh ngày xuân; Kiều ở lầu Ngưng Bích,… 

Chuyên đề. Thơ hiện đại Việt Nam 1945-1975, sau 1975: Đồng chí; Bài thơ về tiểu đội xe không kính; Đoàn thuyền đánh cá; Bếp lửa ; Ánh trăng ,…

Chuyên đề. Văn xuôi hiện đại Việt Nam 1945-1975, sau 1975: Làng; Lặng lẽ Sa Pa; Chiếc lược ngà ; Những ngôi sao xa xôi;…

Chuyên đề. Văn bản nhật dụng và văn nghị luận: Phong cách Hồ Chí Minh; …

Chuyên đề. Văn học nước ngoài: Cố hương; Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang; Bố của Xi-mông,….

Chuyên đề. Tiếng Việt: Các phương trâm hội thoại; Sự phát triển của từ vựng;…

Chuyên đề. Làm văn: Nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí; …

Chuyên đề. Đọc hiểu văn bản: Lý thuyết đọc hiểu; Kiến thức và kĩ năng đọc hiểu,…

Để việc học đạt kết quả cao nhất, các em học sinh nên thực hiện một số điều chú ý sau:

-          Tham gia học đầy đủ các bài giảng trong khóa học theo thứ tự.

-          Chú ý, lắng nghe bài giảng, ghi lại những thắc mắc trong quá trình học, để trao đổi dưới mỗi bài giảng.

-          Trong quá trình nghe giảng chủ động trả lời, giải bài tập trước những câu hỏi giáo viên.

-          Tự hệ thống lại kiến thức của từng bài, có thể lập thành sơ đồ tư duy và làm bài tập mà các thầy cô yêu cầu.

Nguyễn Tuyết Nhung

Link

nhungdta@yahoo.com

Nhiều bạn luôn than thở rằng học Văn khó, học Văn dài, học Văn phải học thuộc, học Văn buồn ngủ;  bí từ không biết làm sao viết văn cho dài, làm sao bài viết chặt chẽ, hấp dẫn và thuyết phục người đọc… Tất cả những khó khăn và...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHUYÊN ĐỀ 1 – VĂN BẢN: VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

Đã ngừng

— Bài 1: Chuyện người con gái Nam Xương (Tiết 1)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Chuyện người con gái Nam Xương (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Chuyện người con gái Nam Xương (tiết 3)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi 14)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Truyện Kiều – Nguyễn Du

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 6: Chị em Thúy Kiều (Trích Truyện Kiều)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 7: Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 8: Kiều ở lầu Ngưng Bích (Trích Truyện Kiều)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 9: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Trích Lục Vân Tiên – NĐChiểu)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHUYÊN ĐỀ 2 - VĂN BẢN: THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 1945 – 1975, SAU 1975

Đã ngừng

— Bài 1: Đồng chí (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Đồng chí (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Đồng chí (tiết 3)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (tiết 3)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Đoàn thuyền đánh cá (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Đoàn thuyền đánh cá (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Đoàn thuyền đánh cá (tiết 3)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Bếp lửa (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Bếp lửa (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Ánh trăng ( tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 13: Ánh trăng ( tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 14: Con cò

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 15: Mùa xuân nho nhỏ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 16: Viếng lăng Bác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 17: Sang thu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 18: Nói với con

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 3 - VĂN BẢN: VĂN XUÔI HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 1945 – 1975, SAU 1975

Đã phát hành

— Bài 1: Làng – Kim Lân (Tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Làng – Kim Lân (Tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long (Tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long (Tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng (Tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng (Tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Bến quê – Nguyễn Minh Châu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 4: VĂN NHẬT DỤNG VÀ VĂN NGHỊ LUẬN (VẬN DỤNG LÀM ĐỀ NLXH VÀ BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC)

Đã phát hành

— Bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Tuyên bố thế giới về sự sống còn,quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Bàn về đọc sách

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Tiếng nói của văn nghệ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Tổng kết về văn bản nhật dụng THCS

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 5: VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đã phát hành

— Bài 1: Cố hương

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn La Phông ten

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Mây và sóng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Bố của Xi-mông

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾNG VIỆT

Đã phát hành

— Bài 1: Các phương châm hội thoại (Tiết 1)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Các phương châm hội thoại (Tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Các phương châm hội thoại (Tiết 3)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Xưng hô trong hội thoại

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Sự phát triển của từ vựng (Tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Sự phát triển của từ vựng (Tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Thuật ngữ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Trau dồi vốn từ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Tổng kết từ vựng (Tiết 1)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Tổng kết từ vựng (Tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Tổng kết từ vựng (Tiết 3)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 13: Tổng kết từ vựng (Tiết 4)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 14: Ôn tập về Tiếng Việt HKI

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 15: Khởi ngữ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 16: Các thành phần biệt lập (Tiết: 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 17: Các thành phần biệt lập (Tiết: 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 18: Các thành phần biệt lập (Tiết: 3)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 19: Các thành phần biệt lập (Tiết 4)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 20: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 21: Nghĩa tường minh và hàm ý

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 22: Ôn tập về Tiếng Việt HK II

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 23: Tổng kết về ngữ pháp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 7: LÀM VĂN

Đã phát hành

— Bài 1: Nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Kĩ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội theo chủ đề

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Kĩ năng viết đoạn văn nghị luận văn học tích hợp với kiến thức Tiếng Việt

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Nghị luận văn học về một bài thơ, đoạn thơ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Nghị luận văn học về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Cảm nhận văn học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Nghị luận văn học nâng cao + Lý luận văn học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 8: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

Đã phát hành

— Bài 1: Lý thuyết đọc hiểu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Kiến thức và kĩ năng đọc hiểu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Luyện tập đọc hiểu văn bản

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành