Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Các phương châm hội thoại (Tiết 1)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 9 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019-2020) - CÔ NGUYỄN TUYẾT NHUNG

Số bài: 74 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: , Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Phương châm về lượng
Phương châm về chất
Luyện tập