Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Làng – Kim Lân (Tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 9 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019-2020) - CÔ NGUYỄN TUYẾT NHUNG

Số bài: 74 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: , Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Tâm trạng ông Hai khi nghe tin làng theo giặc
Tâm trạng ông Hai khi nghe làng được cải chính