Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 6: Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng (Tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 9 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019-2020) - CÔ NGUYỄN TUYẾT NHUNG

Số bài: 74 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: , Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Nhân vật bé Thu
Nhân vật ông Sáu