Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 1 – VĂN BẢN: VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 9 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019-2020) - CÔ NGUYỄN TUYẾT NHUNG

Số bài: 74 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: , Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Chuyện người con gái Nam Xương (Tiết 1)
Đã phát hành
Tìm hiểu chung
— Bài 2: Chuyện người con gái Nam Xương (tiết 2)
Đã phát hành
Phẩm chất của Vũ Nương
Nỗi oan của Vũ Nương
— Bài 3: Chuyện người con gái Nam Xương (tiết 3)
Đã phát hành
Trương Sinh và cái bóng
Tổng kết và luyện tập
— Bài 4: Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi 14)
Đã phát hành
— Bài 5: Truyện Kiều – Nguyễn Du
Đã phát hành
Tác giả
Tác phẩm
— Bài 6: Chị em Thúy Kiều (Trích Truyện Kiều)
Đã phát hành
1. Thúy Vân
Thúy Kiều
— Bài 7: Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)
Đã phát hành
Cảnh ngày xuân
14 câu cuối
— Bài 8: Kiều ở lầu Ngưng Bích (Trích Truyện Kiều)
Đã phát hành
6 câu dầu
2 đoạn cuối
— Bài 9: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Trích Lục Vân Tiên – NĐChiểu)
Đã phát hành