Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾNG VIỆT

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 9 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019-2020) - CÔ NGUYỄN TUYẾT NHUNG

Số bài: 74 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: , Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Các phương châm hội thoại (Tiết 1)
Đã phát hành
Phương châm về lượng
Phương châm về chất
Luyện tập
— Bài 2: Các phương châm hội thoại (Tiết 2)
Đã phát hành
Quan hệ và cách thưc
Phương châm lịch sự
— Bài 3: Các phương châm hội thoại (Tiết 3)
Đã phát hành
Ôn tập
Luyện tập
— Bài 4: Xưng hô trong hội thoại
Đã phát hành
— Bài 5: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Đã phát hành
Cách dẫn trực tiếp
Cách dẫn gián tiếp
Luyện tập
— Bài 6: Sự phát triển của từ vựng (Tiết 1)
Đã phát hành
Lý thuyết
Luyện tập
— Bài 7: Sự phát triển của từ vựng (Tiết 2)
Đã phát hành
Tạo từ ngữ
Mượn từ nước ngoài
— Bài 8: Thuật ngữ
Đã phát hành
— Bài 9: Trau dồi vốn từ
Đã phát hành
— Bài 10: Tổng kết từ vựng (Tiết 1)
Đã phát hành
Lý thuyết và bài 1
Nghĩa của từ
Từ nhiều nghĩa
— Bài 11: Tổng kết từ vựng (Tiết 2)
Đã phát hành
Ôn tập từ
Trường từ vựng
— Bài 12: Tổng kết từ vựng (Tiết 3)
Đã phát hành
Từ mượn
Từ Hán Việt
— Bài 13: Tổng kết từ vựng (Tiết 4)
Đã phát hành
Từ tượng thanh tượng hình
Các biện pháp tu từ
— Bài 14: Ôn tập về Tiếng Việt HKI
Đã phát hành
— Bài 15: Khởi ngữ
Đã phát hành
— Bài 16: Các thành phần biệt lập (Tiết: 1)
Đã phát hành
— Bài 17: Các thành phần biệt lập (Tiết: 2)
Đã phát hành
— Bài 18: Các thành phần biệt lập (Tiết: 3)
Đã phát hành
— Bài 19: Các thành phần biệt lập (Tiết 4)
Đã phát hành
— Bài 20: Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Đã phát hành
— Bài 21: Nghĩa tường minh và hàm ý
Đã phát hành
— Bài 22: Ôn tập về Tiếng Việt HK II
Đã phát hành
— Bài 23: Tổng kết về ngữ pháp
Đã phát hành