Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 8: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 9 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019-2020) - CÔ NGUYỄN TUYẾT NHUNG

Số bài: 74 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: , Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Lý thuyết đọc hiểu
Đã phát hành
— Bài 2: Kiến thức và kĩ năng đọc hiểu
Đã phát hành
— Bài 3: Luyện tập đọc hiểu văn bản
Đã phát hành