Tư Vấn Giúp Học Tốt

kHÓA ÔN TẬP THPTQG MÔN TIẾNG ANH


- Thời hạn học tập với khóa học : Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn khóa học (15/07/2018)
- Thời gian học : Học bất cứ thời gian nào
- Hình thức học : Học trực tuyến thông qua máy tính có kết nối internet
- Số lần xem video : Mỗi bài hay video học bạn chỉ được xem 10 lần

0.0 (0 Đánh giá)

Lượt xem: 3067

Giáo viên: Vũ Hà Thành Luân

Nội dung đang được cập nhật...

Nội dung đang được cập nhật...

Vũ Hà Thành Luân

Link

vuhathanhluan@gmail.com

 Thầy Vũ Hà Thành Luân là cựu học sinh của khoa sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.   Thầy cảm thấy Tự Hào khi sẽ là người đồng hành cùng các em trên con đường chinh phục cánh cửa Đại học,...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ ÂM

Đã phát hành

— Bài 1: Phát âm (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 2: Phát âm (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Trọng âm (tiết 1)

Số bài: 1 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 4: Trọng âm (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 5: Tổng kết (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Tổng kết (tiết 2)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG

Đã phát hành

— Bài 1: Vocabulary: Travel and transport

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Danh từ

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Mạo từ

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Định từ và lượng từ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Đại từ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Tổng kết 1

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Tính từ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Trạng từ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: So sánh

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Vocabulary: Hobbies, Sports and Games

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Tổng kết 2

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỘNG TỪ

Đã phát hành

— Bài 1: Hiện tại

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Qúa khứ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Tương lai

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Kết hợp các thì của động từ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Động từ khuyết thiếu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Vocabulary: science and technology

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Tổng kết

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 4: GIỚI TỪ VÀ LIÊN TỪ

Đã phát hành

— Bài 1: Giới từ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Liên từ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Vocabulary: The media

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Tổng kết từ vựng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Tổng kết chuyên đề 4

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 5: MỆNH ĐỀ VÀ CÂU

Đã phát hành

— Bài 1: Câu điều kiện (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Câu điều kiện (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Câu điều kiện (tiết 3)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Câu giả định

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Vocabulary: People and society

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Tổng kết 1 chương 5

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Câu bị động (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Câu bị động (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Câu bị động (tiết 3)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Câu trực tiếp, gián tiếp (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Câu trực tiếp, gián tiếp (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Câu trực tiếp, gián tiếp (tiết 3)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 13: Vocabulary:The law and crime

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 14: Tổng kết 2 chương 5

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 15: Mệnh đề quan hệ (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 16: Mệnh đề quan hệ (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 17: Mệnh đề quan hệ (tiết 3)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 18: Mệnh đề quan hệ rút gọn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 19: Vocabulary: Health and fitness

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 20: Đảo ngữ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 21: Câu hỏi đuôi

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 22: Mệnh đề trạng ngữ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 23: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 24: Vocabulary: Food and Drink

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 25: Tổng kết 3 chương 5

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 26: Tổng kết từ vựng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 27: Cụm động từ (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 28: Cụm động từ (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 29: Kết hợp từ (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 30: Kết hợp từ (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 31: Từ đồng nghĩa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 32: Từ trái nghĩa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 33: Tổng kết 4 chương 5

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 6: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

Đã phát hành

— Bài 1: Ngôn ngữ và giao tiếp (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Ngôn ngữ và giao tiếp (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 7: KĨ NĂNG LÀM DẠNG BÀI

Đã phát hành

— Bài 1: Các dạng bài điền từ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Các dạng bài sửa lỗi sai

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Làm dạng bài tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Đọc hiểu (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Đọc hiểu (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Viết lại câu, kết hợp câu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 8: ĐỀ ÔN TẬP THPTQG MÔN TIẾNG ANH

Đã phát hành

— Bài 1: Đề số 1

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Đề số 2

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Đề số 3

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Đề số 4

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Đề số 5

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành