Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ ÂM

Khóa học: kHÓA ÔN TẬP THPTQG MÔN TIẾNG ANH

Số bài: 18 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Vũ Hà Thành Luân
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Phát âm (tiết 1)
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
1. Nguyên âm
2. Phụ âm
— Bài 2: Phát âm (tiết 2)
Đã phát hành
1. Phát âm hay gặp
2. Luyện tập
— Bài 3: Trọng âm (tiết 1)
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
Trọng âm tiết 1
— Bài 4: Trọng âm (tiết 2)
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
— Bài 5: Tổng kết (tiết 1)
Đã phát hành
1. Ôn tập lý thuyết
2. Bài 1
— Bài 6: Tổng kết (tiết 2)
Đã phát hành
Bài 2