Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG

Khóa học: kHÓA ÔN TẬP THPTQG MÔN TIẾNG ANH

Số bài: 18 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Vũ Hà Thành Luân
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Vocabulary: Travel and transport
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
— Bài 2: Danh từ
Đã phát hành
1. Cách thành lập
2. Chức năng
3. Luyện tập
— Bài 3: Mạo từ
Đã phát hành
1. Các loại mạo từ
2. Các trường hợp cần chú ý
3. Luyện tập
— Bài 4: Định từ và lượng từ
Đã phát hành
— Bài 5: Đại từ
Đã phát hành
— Bài 6: Tổng kết 1
Đã phát hành
— Bài 7: Tính từ
Đã phát hành
— Bài 8: Trạng từ
Đã phát hành
— Bài 9: So sánh
Đã phát hành
— Bài 10: Vocabulary: Hobbies, Sports and Games
Đã phát hành
— Bài 11: Tổng kết 2
Đã phát hành