Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỘNG TỪ

Khóa học: kHÓA ÔN TẬP THPTQG MÔN TIẾNG ANH

Số bài: 18 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Vũ Hà Thành Luân
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Hiện tại
Đã phát hành
— Bài 2: Qúa khứ
Đã phát hành
— Bài 3: Tương lai
Đã phát hành
— Bài 4: Kết hợp các thì của động từ
Đã phát hành
— Bài 5: Động từ khuyết thiếu
Đã phát hành
— Bài 6: Vocabulary: science and technology
Đã phát hành
— Bài 7: Tổng kết
Đã phát hành