Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 4: GIỚI TỪ VÀ LIÊN TỪ

Khóa học: kHÓA ÔN TẬP THPTQG MÔN TIẾNG ANH

Số bài: 18 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Vũ Hà Thành Luân
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Giới từ
Đã phát hành
— Bài 2: Liên từ
Đã phát hành
— Bài 3: Vocabulary: The media
Đã phát hành
— Bài 4: Tổng kết từ vựng
Đã phát hành
— Bài 5: Tổng kết chuyên đề 4
Đã phát hành