Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA RÈN KĨ NĂNG LÀM VĂN ĐỌC HIỂU - NGHỊ LUẬN - CÔ TUYẾT NHUNG


0.0 (0 Đánh giá)

Lượt xem: 2445

Trạng thái phát hành: Đã ngừng

(Bài giảng : Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản - ôn thi THPT Quốc gia - Đề 1 )

Nội dung đang được cập nhật...


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

Chuyên đề 1 : Kĩ năng đọc hiểu

Đã ngừng

— 1. Kĩ năng đọc hiểu - Lý thuyết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Luyện kĩ năng Đọc hiểu - Đề 1

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 3. Luyện kĩ năng Đọc hiểu - Đề 2

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Luyện kĩ năng Đọc hiểu - Đề 3

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Cách viết đoạn văn NLXH 200 chữ tích hợp nội dung Đọc hiểu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

Chuyên đề 2 : Nghị luận văn học

Đã ngừng

— 1. Kĩ năng Nghị luận về 1 bài thơ, đoạn thơ và thực hành minh họa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Kĩ năng Nghị luận về 1 tác phẩm – đoạn trích văn xuôi và thực hành minh họa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 3. Kĩ năng làm dạng đề so sánh – Lý thuyết và bài tập

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Kĩ năng làm dạng đề liên hệ tác phẩm VH lớp 12 với TPVH lớp 11 hoặc lớp 10

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Kĩ năng làm dạng đề nghị luận hai ý kiến về tấc phẩm văn học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Kĩ năng làm dạng đề nghị luận làm sáng tỏ 1 ý kiến về tác phẩm văn học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 7. Rèn Kĩ năng giải tổng thể đề thi THPTQG – Lý thuyết và bài tập

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng